Qui som?

La Fundació

Qui Som?

La Fundació Privada Rosella és una Entitat sense Ànim de Lucre que atén a Persones Adultes amb Diversitat Funcional, amb la finalitat de: millorar la seva qualitat de vida i poder integrar-se socialment.

Missió

Donar a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual, acollida i atenció continuada global i flexible en els següents àmbits: ocupació terapèutica i laboral, acolliment residencial, esports i lleure. amb l’objectiu d’afavorir el seu desenvolupament personal i social, la igualtat d’oportunitats i el respecte a la persona.

Valors

  • Garantir el Benestar
  • Afavorir la Inclusió Social
  • Comprometre’s amb les noves necessitats del usuaris
  • Promooure la Qualitat dels Serveis que presta
  • Comprometre’s amb les necessitats de les families
  • Innovar i millorar contínuament

Fins

La finalitat és donar servei a les Persones amb Discapacitat Intel·lectual i a les seves famílies, a través d’activitats i serveis dedicats a promocionar i fomentar l’atenció residencial, l’activitat laboral, l’assistència sanitària, el lleure i la cultura i les relacions socials.

Objectiu

Realització d’activitats i programes psicopedagògics i socials per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i en definitiva l’assoliment de la seva felicitat.